О direktoru Kancelarije

Dijana Pajić, rođena je 20.02.1983. godine u Zagrebu, R. Hrvatska.

Diplomirala je na arhitektonskom odsjeku Arhitektonsko- gradjevinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci 2007. godine, i ima zvanje diplomiranog inžinjera arhitekture.

Živi i radi u Brčkom.

U Kancelariji za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH radila je od 2008. do 2017. godine, na poziciji višeg stručnog saradnika u Sektoru raspolaganja Kancelarije.

Od oktobra 2017. godine bila je vršilac dužnosti na mjestu direktora Kancelarije, na koju je poziciju imenovana u julu 2018. godine.